نام: سید مهنوش سید محمودی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: روانشناسی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m a h m u o d i @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشجوی دکتری - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
روانشناسی شخصیت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشجوی دکتری
ایران
1379
کارشناسی
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ایران
1376

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مسئول دفتر مشاوره و روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
اردیبهشت 1387
تاکنون
عضو کمیسیون بانوان
فرمانداری نوشهر
خرداد 1387
تاکنون
مسئول دفتر مشاوره و روانشناسی درمانگاه ...
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
خرداد 1378
تیر 1387
رئیس هستۀ پژوهشی زنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
تیر 1387
مهر 1390
مسئول مرکز مشاورۀ عمومی موفقیت
سازمان بهزیستی مازندران
تیر 1389
مرداد 1392

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
برگزیده بخش مقاله و پژوهش در جشنواره کشوری حجاب زینت آفرینش
1391
رتبه سوم در آزمون تفسیر سورۀ حجرات
1395

تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1391
تالیف


تحقیقات

عنوان
پژوهشگر همکار طرح پژوهشی اثر اخلاق کار اسلامی بر کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری 1394
همایش ملی سراسری طب نظامی بهداشت روانی در سربازان 1381
همایش ملی دانشگاه آزاد واحد بابل عفاف و حجاب و راه‌های گسترش آن در جامعه 1391
همایش منطقه ای زن و سلامت جامعه آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با سلامت زنان 1390
کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در دانش‌آموزان نوجوان در غرب مازندران 1393
کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری رابطۀ بین انگیزۀ شغلی معلمانی که از فوق‌العادۀ حق نوار مغزی برخوردارند و کسانی که از فوق‌العادۀ حق نوار مرزی برخوردار نیستند1393
کنفرانش ملی روانشناسی علوم رفتاری بررسی دو روش یادگیری اکتشافی و یادگیری مشارکتی در زمینۀ پیشرفت تحصیلی 1393
کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد The effect of diffrent dosages of crack on information processing speed in 2017
کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد The effect of short-term physical activity on withdrawal symptoms 2017
کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد The role teaching life skills in preventing social 2017

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND AGGRESSION STUDENTS SPORT IN MAZANDARAN
sedmahmoodi mahnoosh
1/15/2015
Conference
Journal
Special issue
Volume
10
Issue
Pages
Publisher
Description
EFFECTIVE FACTORS IN DESIGNING OF ART AND CULTURE CENTER BASED ON ISLAMIC AND IRANIAN ARCHITECTURE VIEW
sedmahmoodi mahnoosh
5/12/2015
Conference
Journal
Special issue
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Relationship between mental health¸ quality of life and emotional intelligence among athlete and non-athlete in nowshahr
sedmahmoodi mahnoosh
9/15/2015
Conference
Journal
Special issue
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description